Szumy

67 tekstów – auto­rem jest Szu­my.

Płacz jest jak prysznic . Cza­sem oczyszcza 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2015, 16:25

Ja­kie kocha­nie
Ta­kie rozstanie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 marca 2015, 23:46

Jak zwyk­le wy­ciągnąłem do Ciebie rękę. I co dos­tałem ?
..... żyletkę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2015, 10:31

Co to za przy­jaźń? Jeśli o wszys­tkim de­cydu­je którą nogą ra­no wsta­niesz ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lipca 2014, 12:55

Gdy­by mi ta krop­la deszczu po­wie­działa: " to będzie nie­szczęśli­wa miłość" rozłożyłbym parasol 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 maja 2014, 20:32

To nie praw­da że nie da się za­palić za­pałki dru­gi raz.
.... czy­nisz to za każdym ra­zem kiedy się spotykamy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 maja 2014, 00:26

Kiedyś frunąłem do Ciebie a dziś tyl­ko stąpam. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lutego 2014, 19:17

Rzuć pa­lenie a po­całujesz ko­go tyl­ko zechcesz :) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2014, 18:25

po­dałem Ci ser­ce na tacy....
przep­raszam że nie była ze złota 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 września 2013, 16:18

ze szczęściem jest jak z ko­lora­mi
każdy je widzi inaczej 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 września 2013, 08:32

Szumy

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szumy

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 maja 2015, 16:25Szumy do­dał no­wy tek­st Płacz jest jak prysznic [...]

11 marca 2015, 07:58tomek43i sko­men­to­wał tek­st Jakie kocha­nie Ta­kie roz­sta­nie

10 marca 2015, 23:46Szumy do­dał no­wy tek­st Jakie kocha­nie Ta­kie roz­sta­nie

5 marca 2015, 10:37wdech sko­men­to­wał tek­st Jak zwyk­le wy­ciągnąłem do [...]

5 marca 2015, 10:31Szumy do­dał no­wy tek­st Jak zwyk­le wy­ciągnąłem do [...]

2 lipca 2014, 13:47sprajtka sko­men­to­wał tek­st Co to za przy­jaźń? [...]

2 lipca 2014, 12:55Szumy do­dał no­wy tek­st Co to za przy­jaźń? [...]